דיני תעבורה 2018-10-14T16:19:48+00:00

דיני תעבורה

לנאשמים בעבירות תנועה מוקנות זכויות שונות. החשובה שבהן, כפי שמתברר לא פעם במבחן התוצאה, היא הזכות לשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה כדי שייצג אותם בבית המשפט.

חשיבות גורם הזמן

גורם הזמן הוא קריטי, לכן ככל שנאשמים מקדימים ליצור קשר עם עורך דין כך, בהתאמה, קל לו יותר לגבש את קו ההגנה על בסיס תיק שיש בו ראיות ועדויות המחזקות את הטיעונים שאותם יטען בבית המשפט. לעיתוי יצירת קשר עם עורך דין עשויה להיות השפעה על מניעת פסילה ( מנהלית) של רשיון הנאשם, אשר יש בה משום פגיעה חמורה ורשה בחופש התנועה של הנאשם ואף מידה בלתי מבוטלת של שלילת חירותו, בשל חומרת המגבלה המוטלת עליו בתוך כך והצרת צעדיו ומרחב המחיה שלו.

חשוב ליצור קשר לאלתר גם ואולי בעיקר כדי להתייצב אל שימוע מול קצין משטרה הרשאי על פי חוק לפסול את רשיונו של הנאשם פסילה מנהלית. עורך דין שישכיל לנסח טיעונים קבילים ומשכנעים עשוי למנוע פסילה מנהלית. נוכחותו במעמד השימוע חשובה גם משום שבהעדרו עלול הנאשם להגיד דברים שישמשו כנגדו במשפט שצפוי להיערך לו בנושא.

כל נאשם בכלל ונהג צעיר – על אחת כמה וכמה – בפרט

כל נאשם בעבירת תנועה זקוק לייעוץ ואף לייצוג של עורך דין, להוציא בודדים, מתי מעט, המסוגלים להגן על עצמם ולייצג את עצמם. נהגים צעירים זקוקים במיוחד לשירותיו של ערך דין ולו רק בשל המגמה הרווחת לפיה מחמירים עם נהגים חדשים באופן מיוחד. יש לא מעט שופטים שנדרשים אליהם, כעברייני תנועה, באפס סובלנות ונוטים להחמיר בעונשם. מימוש הזכות להסתייע בשירותיו של עורך דין נותנת תקווה לעברייני תנועה מסוגים שונים, לרבות מי שביצעו עבירה שאינה נחשבת לחמורה אבל אם לא יסתייעו בעורך דין הם עלולים להיענש ורשיונם עלול להיפסל.

עורך דין: לא מחולל נסים אבל עשוי לעשות נפלאות

עורך דין עשוי "לעבות" את תיק ההגנה בחומרים שונים, אשר משקלם המצטבר עשוי להטות את הכף לזכותכם. לדוגמה: נסיבות אישיות מיוחדות, מצב סוציו-אקונומי שעשוי, אולי, לפרוט על מיתרי הרגש והחמלה של השופט, העדר הרשעות קודמות בתחום התעבורה, מצב בריאתי קשה, הודאה באשמה, חוסר שימת לב רגעית, התנהגות נורמטיבית מכל הבחינות ועוד. בטיעונים לעונש יכול העורך דין להביא חומרים חשובים רבים. די בתפקיד חשוב זה כדי להצדיק שכירת שירותיו המקצועיים.

ככל שהעורך דין בקיא בפסיקה בכלל ובתקדימים שונים בפרט, כך הוא ייטיב לייצג אתכם ולהשיג עבורכם את התוצאה המיטבית בנסיבות הקיימות. הישענות על תקדימים והעלאתם במשפט תוך מיקוד וחידוד הרלוונטיות שלהם למקרה הנדון עשויה אף היא לסייע לנאשם, באמצעות העורך דין, להגיע לתוצאה הטובה ביותר האפשרית עבורו.

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות, חייגו עכשיו 03-525-4313
או השאירו פרטים

Your browser does not support JavaScript!. Please enable javascript in your browser in order to get form work properly.

דיני תעבורה

הגירה

פלילי

דיני עבודה