חצייה אסורה של מסילת ברזל 2018-10-14T15:26:58+03:00

חציית מסילת רכבת בניגוד לחוק – חצייה אסורה של מסילת ברזל

בשנת 2017 לבדה, נרשמו 13,892 מקרים של חציית מסילת רכב לאחר שהמחסום החל לרדת, וב-63 מקרים מתוכם שברו הנהגים את המחסום. מהירות נסיעת הרכב בחלק הארי של נסיעתה עומדת על 140 קמ"ש, וכפי שנוכחנו לדעת לא פעם, המפגש איתה יכול להיות קטלני הן עבור נהג המכונית העבריין והן עבור נוסעי הרכבת עצמם. אז מה אומר החוק ומהו העונש הצפוי לכם אם תחצו את פסי הרכבת בניגוד לחוק?

לפני פסי רכבת, האט ועצור – את ההתנהגות המצופה מנהג במפגש עם פסי רכבת מכסות תקנות התעבורה 55 ו-56. לשון התקנות היא מאוד ברורה ולכן נביא אותן כאן כלשונן:

האטה לפני מפגש (תיקון: תש"ל)

(א) נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל (להלן – מפגש) יאט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור על אתר לפני המסילה, וינקוט כל האמצעים להבטיח את מעברו על פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על נוהג רכב המתקרב למפגש המוגן על ידי מחסום או המסומן באות אזהרה על ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים גם כשהמחסום או אות אזהרה כאמור אינם פועלים.

  1. עצירה לפני מפגש (תיקון: תש"ל, תשמ"ו)

(א) בנסיבות האמורות להלן חייב נוהג רכב המתקרב למפגש לעצור את רכבו לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה – לפני המחסום הקרוב, ובאין מחסום – במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק אות האזהרה, ובאין מחסום או אות אזהרה – לאחר שעבר הרכב הנוסע במסילת הברזל (להלן – רכבת); ואלה הנסיבות:

(1) רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה;

(2) מוצב לפני המפגש תמרור המורה על עצירה;

(3) ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בין בדגל, בין באמצעות עדשה אדומה מהבהבת שמותקנת ליד תמרור המציין מקום מפגש ובין בכל דרך אחרת;

(4) המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.

(ב) נוהג רכב העוצר את רכבו לפני מפגש בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(2) ינהג כדלקמן:

(1) יכבה את מקלט הרדיו, מקלט הטלוויזיה או הקלטת הפועלים ברכבו;

(2) יפתח את חלון הרכב הקרוב אליו, ובאוטובוס גם את הדלת הקדמית;

(3) יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי להיווכח אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאין אות אזהרה.

חציית פסי רכבת בניגוד לחוק והעונש בצידה

כפי שניתן להבין מהתקנות הקבועות בחוק, שוטר יכול לקנוס נהג בכל מקרה בו לא עצר לפני מפגש עם פסי רכבת, גם אם לא מוצב תמרור עצור, מחסום או רמזור אדום. גם במקרה בו ניתן לשמוע את הרכבת מתקרבת, על הנהג להגיע לעצירה מלאה במרחק של לפחות 4 מטרים ממסילת הרכבת. כמו כן, יכול שוטר לקנוס נהג שאינו מאט לפני פסי רכבת, גם כשהפסים ריקים לחלוטין ואין כל אינדיקציה להתקרבות רכבת.

המשמעות היא ששוטר אינו זקוק לתמונה ממצלמת רמזור בכדי להעניש את הנהג, אלא מספיקה התבוננות שלו והבנה, על פי שיקול דעתו, כי הנהג לא עצר או לא האט כפי שנדרש על פי החוק. כחלק מהמאמץ להילחם בתרבות חציית פסי רכבת בניגוד לחוק, הוחמרה בשנים האחרונות הענישה על עבירה זו, ועליה נקבע קנס של 1,500 ₪ ועוד 10 נקודות תעבורה על פי שיטת הניקוד.

עם הסיוע המקצועי הנכון, אפשר להתמודד עם זה

ישנם לא מעט מקרים בהם קיים פוטנציאל רב להקלה בעונש ולעיתים אף לזיכוי מלא. מקרים אלה כוללים צילום לא ברור של הרכב ומספרו, דו"ח שניתן על ידי שוטר ללא תיעוד מצולם של האירוע (לבטח במקרה של דו"ח על אי-האטה ולא על אי-עצירה). אם קיבלתם דו"ח על חציית מסילת רכבת בניגוד לחוק, מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה ולבחון את האפשרויות לבניית קו הגנה על סמך טיעונים מהותיים בנוגע לתקנות הרלוונטיות, וכן על סמך טיעונים טכניים לגבי התנהלות גורם האכיפה מול הנהג.

נתפסת בעת חציית מסילת רכבת שלא כחוק?

חייג עכשיו לעו"ד דמיטרי אניקין
03-525-4313 או 052-640-0119

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות, חייגו עכשיו 052-640-0119
או השאירו פרטים

    דיני תעבורה

    הגירה

    פלילי

    דיני עבודה