האם הגיע הסוף על מצלמות מהירות א' 3 או שמדובר במכה קלה בכנף?

לאחרונה הורתה הפרקליטות לאגף התנועה במשטרה, להקפיא רישום דו"חות מהירות שהופקו על בסיס צילום מצלמות א' 3. הוראה זו הובילה למצב מעניין של חוסר וודאות מחד וכאוס מאידך – נהגים אינם יודעים האם הדו"ח שקיבלו מבוסס על מצלמה א' 3, רובם אינם יודעים כלל על איזה סוג מצלמה מדובר ואלו שכבר קיבלו דו"ח בעבר לא יודעים האם עליהם לשלם את הדו"ח או אפילו לדרוש את כספם בחזרה, אם כבר שילמו. במקביל, גם המערכת עצמה לא ממש יודעת כיצד ממשיכים הלאה, כיצד מתמודדים עם תיקים מתנהלים והאם ובאילו תנאים ניתן יהיה לחזור להפיק שוב דו"חות כרגיל.

בהיבט זה, מטרידה מאוד העובדה כי הפרקליטות לא הורתה על הפסקת הפעלת המצלמות, אלא רק על הקפאת רישום הדו"חות. המשמעות היא שהמצלמות ממשיכות לצלם כרגיל, אך הנהגים לא מקבלים דו"חות. במידה ויוחלט על החזרת המצלמות לפעילות מלאה, יהיו נהגים שיקבלו סדרה של מספר דו"חות על פי צילומים שנערכו לאורך תקופת ההקפאה מבלי שהיו מודעים לכך שצולמו פעם אחרי פעם – פרט לנטל הכספי, מדובר גם בהצטברות של נקודות תעבורה עד לרמה שתוצאתה שלילת רישיון לפרק זמן של 3-9 חודשים על פי שיטת הניקוד.

מהן מצלמות א' 3?

מצלמות אכיפת מהירות א' 3 הוצבו לראשונה על ידי משטרת ישראל בשנת 2012, ועד שנת 2017 "הצליחו לייצר" כבר 300,000 דו"חות מהירות. המצלמות נרכשו מחברת GATSU ההולנדית, וקיבלו את אישורו של מכון התקנים על בסיס תקן ייחודי שנבנה במיוחד לבקשת משטרת ישראל – תקן 5140 למערכות אכיפה מאוישות ובלתי מאוישות.

על ניהול ופיקוח פעילות המצלמות אחראית יחידה ייעודית העונה לשם אכיפה אלקטרונית אוטומטית (ומכאן א' 3), כשתחזוקת המצלמות מבוצעת באחריות חברה אזרחית חיצונית. הצבת המצלמות בוצעה מבלי שנערך ניסוי להוכחת אמינותן, ותוך התבססות המשטרה על אישור מכון התקנים באמצעות תקן שנבנה במיוחד עבורה. במהלך דיון עקרוני שהתקיים בבית משפט השלום בעכו בעניין אמינותן של המצלמות, טענה המשטרה כי התבססה על ניסוי שנערך לכאורה עבורה על ידי מכון התקנים ההולנדי, אך גם צוות משטרתי שנשלח במיוחד להולנד, לא הצליח להביא ראיות כלשהן לכך שניסוי כזה אכן נערך.

כדאי לקרוא גם:  כל מה שחייבים לדעת על בדיקת ינשוף

מה עושים אם צולמתם?

הכלל הוא, שמרגע ששילמתם דו"ח תנועה, הודיתם למעשה בעבירה והעניין מבחינתכם הוא סגור.

על כן, אם קיבלתם דו"חות מהירות שהופקו ממצלמות א' 3, מומלץ מאוד שלא לשלם את הדו"חות ולהגיש בקשה להישפט. יחד עם זאת, במצב המשפטי של היום בכל הקשור לאמינות המצלמות א' 3, ייתכן וניתן יהיה להחזיר מצב לקדמותו ולקבל אישורו של בית המשפט להישפט חרף העובדה שהדו"ח שולם או חלף המועד להגשת הבקשה להישפט. מצאו עורך דין תעבורה שייצג אתכם בתמורה לשכר טרחה, שייקבע בהתאם לחומרת העבירה, שבתורה מגדירה את סיכויי ההצלחה בתיק.

כאמור, פרט לאזרחים המצויים במצב של חוסר וודאות, גם המשטרה אינה יודעת ממש כיצד להתמודד עם מצב הביניים הקיים. חוסר וודאות זה בא לידי ביטוי באמצעות בקשות לדחיית המשפט מצד התביעה המשטרתית, עד שיוכרע העניין. אתם כמובן רוצים להתנגד לבקשה זו ולחייב את המשטרה להתמודד עם התיק על סמך הראיות הקיימות והמצב המשפטי הקיים, שבימים אלה נוטה לטובתכם.

בכל מקרה, מומלץ לא לנהל את התיק לבד וכדאי להציב לצידכם עורך דין תעבורה מומחה, במיוחד אם נקלעתם לבעיית ניקוד או שהצטברו נגדכם מספר דו"חות בסכומים גבוהים.

2018-08-16T15:52:59+00:00 אוגוסט 16th, 2018|מידע מקצועי|0 Comments